Home » » Ốc vít các loại

Ốc vít các loại

Phụ kiện ngành gỗ Vạn Nhất Thành chuyên cung cấp các loại ốc vít như: Vít tự khoan đầu bằng, vít tự khoan đầu dù, vít đầu lục giác, vít bắt gỗ, vít bắn gỗ răng thưa...

Ốc vít các loại
vít bắt gỗ
vít tự khoan đầu dù 01
vít tự khoan đầu dù 02
vít tự khoan đầu dù 03
vít bắn gỗ
vít tự khoan đầu bằng 01
vít tự khoan đầu bằng 02 
vít tự khoan đầu bằng 03
vit đầu lục giác
vit đầu lục giác chìm
Phụ kiện ngành gỗ Vạn Nhất Thành
Hotline: 0915 053 110
Email: Lehuongsiquar@gmail.com

0 nhận xét:

BÀI ĐANG PHỔ BIẾN

 
VẠN NHẤT THÀNH - ĐT: 0915 053 110 © 2014 RAY TRƯỢT-BẢN LỀ GIẢM CHẤN